Zwykłe Pracownicze Ubezpieczenie GRUPOWE 
NIE WYSTARCZY, aby walczyć z NOWOTWOREM!

Nie CZEKAJ BIERNIE na pomoc FINANSOWĄ.

Twoja składka pomaga INNYM i chroni CIEBIE!
UBEZPIECZENIE - Najszybsze Pieniądze na Leczenie!

> Historia nowotworowa" Twojej rodziny nie ma znaczenia!

>
Ochronę możesz mieć już za kilka dni i to Bez KARENCJI!
>
Ubezpiecz Współmałżonka, Partnera, pełnoletnie Dzieci.
>
 Wysokość składki jest niezależna od Twojego wieku!

Nie lekceważ objawów!

Kiedy zauważysz pierwsze, niepokojące objawy może być już za późno...
Trudno znaleźć w pośpiechu ubezpieczenie, które pozwoli szybko uzyskać godną kwotę na rozpoczęcie walki z RAKIEM.

Zaskocz GOKup ubezpieczenie ONKO-Polisa+  dopóki nic złego się nie dzieje.
Wersja grupowa w Waszym zakładzie pracy to świetne rozwiązanie także dla Twoich koleżanek i kolegów z pracy i ich bliskich.

Otrzymasz  ochronę (nawet do 70 lat) na wypadek 45 poważnych chorób!

Co musisz wiedzieć o nowotworach?  Kliknij, zobacz...

Większość danych opisuje statystyki z roku 2016 - dane są publikowane w raportach co kilka lat - następna aktualizacja spodziewana jest po roku 2020.

UWAGA!

Tak dobrego ubezpieczenia nie kupisz w dowolnym momencie życia.

Trzeba to zrobić, kiedy stan zdrowia jest jeszcze dobry.

Nie zwlekaj, bo po utracie zdrowia będzie już za późno!


Kup ubezpieczenie zanim badania profilaktyczne
(np. mamografia lub kolonoskopia) wykryją chorobę!

Dlaczego Warto GRUPOWO (w zakładzie pracy)

Sprawdź, ile kosztuje Indywidualnie... (i to tylko nowotwór)
Tylko w GRUPIE składka nie zależy od Twojego WIEKU!


Sprawdź składkę GRUPOWĄ - to się naprawdę OPŁACA!
GRUPOWO ochrona będzie LEPSZA - to aż 45 poważnych zachorowań!

45 Poważnych Zachorowań

Kwoty świadczeń są wielokrotnie wyższe niż w Zwykłym Ubezpieczeniu Grupowym w zakładzie pracy.

Otrzymasz wypłatę w Przypadku Diagnozy:

 • także nowotworu złośliwego, o tzw. granicznej złośliwości,
 • a także w razie rozpoznania łagodnego (niezłośliwego) guza mózgu,
 • oraz Poważnego Zachorowania (45 jednostek chorobowych podanych w tabeli poniżej).
Dodatkowe świadczenie – jeśli w okresie 12 miesięcy od wstępnej diagnozy podejmiesz leczenie specjalistyczne dotyczące tego nowotworu.
Jeżeli wypłata świadczenia wynosi mniej niż 100% sumy ubezpieczenia, umowa ubezpieczenia jest kontynuowana.
Dzięki możliwości corocznej indeksacji składki (dobrowolność), suma ubezpieczenia jest chroniona przed negatywnymi skutkami inflacji.
Ochrona obowiązuje na całym świecie przez 24 godziny na dobę.

Wsparcie w Chorobie Nowotworowej - np. badania specjalistyczne, domowa opieka medyczna, zagraniczne konsultacje medyczne i inne. 

Leczenie specjalistyczne:

1) Ablacja 
2) Chemioterapia
3) Radioterapia

4) Wszczepienie kardiowertera/defibrylatora
5) Wszczepienie rozrusznika serca (stymulatora serca, kardiostymulatora
6) Terapia interferonowa przy leczeniu stwardnienia rozsianego lub przewlekłego zapalenia wątroby typu B lub C
7) Leczenie przeciwwirusowe  
      Szczegóły patrz OWU ubezpieczenia.  Kliknij tutaj...

Powtórna Opinia Medyczna –> Zagraniczna Konsultacja Medyczna

Organizacja i pokrycie kosztów zagranicznej Konsultacji Medycznej (zakres i kolejne etapy):

 1. Udzielenie Ubezpieczonemu informacji o niezbędnej dokumentacji medycznej,
  umożliwiającej wydanie 
  Powtórnej Opinii Medycznej
 2. Tłumaczenie dostarczonej dokumentacji medycznej na język angielski
 3. Przekazanie dokumentacji medycznej Konsultantowi, przy wykorzystaniu środków komunikacji,
  które umożliwią Konsultantowi odczytanie dokumentacji i jej analizę
 4. Wydanie Powtórnej Opinii Medycznej przez Konsultanta
 5. Tłumaczenie na język polski Powtórnej Opinii Medycznej wydanej przez Konsultanta
 6. Udostępnienie Powtórnej Opinii Medycznej Ubezpieczonemu


Wsparcie_w_przypadku_nowotworu_złośliwego.

Limit_na_1_zdarzenie_ubezpieczeniowe:.......

Konsultacje lekarskie 3 000 zł
Diagnostyka laboratoryjna 3 000 zł
Badania specjalistyczne 5 000 zł

Świadczenia Assistance:

Transport na badania i zaplanowane operacje 2 000 zł
Domowa opieka pielęgniarska 1 500 zł
Dostosowanie miejsca zamieszkania 2 000 zł
Pomoc psychologa 2 000 zł

Świadczenia Sanatoryjne:

Pobyt w Sanatorium (w związku z leczeniem nowotworu)

3 000 zł

Assistance Medyczny Ubezpieczonego:

.....................................................Świadczenia.....................................................

Limity na jedno
zdarzenie

Assistance w przypadku Nieszczęśliwego Wypadku lub Nagłego Zachorowania:

Transport medyczny do Placówki Medycznej .......................................................... 2 000 zł
Transport medyczny z Placówki Medycznej 2 000 zł
Transport medyczny pomiędzy Placówkami Medycznymi 2 000 zł
Dostarczenie leków 400 zł
Pomoc medyczna za granicą 300 €

Assistance wskutek Nieszczęśliwego Wypadku lub min. 3-dniowej Hospitalizacji wskutek Nagłego Zachorowania:

Wizyta pielęgniarki 800 zł
Transport Sprzętu Rehabilitacyjnego 1 200 zł
Wypożyczenie lub zakup Sprzętu Rehabilitacyjnego 1 200 zł
Organizacja i pokrycie kosztów procesu rehabilitacyjnego 1 200 zł
Wizyta lekarza internisty (maksymalnie 2 zdarzenia w roku ) 1 000 zł
Wizyta lekarza specjalisty (maksymalnie 2 zdarzenia w roku ) 1 200 zł
Dostarczenie posiłków 500 zł
Transport Rodzica na wizytę kontrolną 800 zł
Osobisty asystent dla Rodzica 1 200 zł

Assistance wskutek co najmniej  3-dniowej Hospitalizacji wskutek Nieszczęśliwego Wypadku lub Nagłego Zachorowania:

Opieka nad dorosłymi Osobami Niesamodzielnymi i Niepełnoletnimi Dziećmi
(przez maks. 6 dni - do 200 zł/dzień)
1 200 zł
Opieka nad Zwierzętami Domowymi 600 zł
Pomoc domowa (przez maks. 4 dni - do 200 zł/dzień) 800 zł
Pomoc domowa oraz pielęgniarska dla Rodzica (przez maks. 4 dni - do 200 zł/dzień) 800 zł
Pozostałe usługi Assistance
Opieka nad dorosłymi Osobami Niesamodzielnymi w razie nieszczęśliwego wypadku
(przez maksymalnie 4 dni - do 200,00 zł/dzień)
800 zł
Pomoc psychologa w Trudnej Sytuacji Losowej 1 000 zł
Wizyta położnej 700 zł
Infolinia medyczna TAK
Infolinia baby assistance TAK

Karencje:

 • Pracownik - BRAK KARENCJI na wszystkie ryzyka zawarte w tabelach.
 • Współmałżonek, Partner, pełnoletnie Dziecko ubezpieczonego Pracownika - (brak karencji na zgon)
  -
   pozostałe karencje zgodne z listą poniżej:
 1. Zdiagnozowanie nowotworu złośliwego - 3 miesiące
 2. Poważne zachorowania (45 jednostek chorobowych) - 3 miesiące
 3. Leczenie specjalistyczne - 3 miesiące
 4. Pobyt w szpitalu  z powodu choroby / zawału serca, udaru mózgu / nowotworu - 1 miesiąc
 5. Niezdolność do pracy z powodu choroby - 3 miesiące

Kto może przystąpić do ubezpieczenia?

 • PRACOWNICY (którzy nie ukończyli jeszcze 68 roku życia),
 • Współmałżonkowie, Partnerzy (także poniżej 68 roku życia) oraz Pełnoletnie Dzieci ubezpieczonych Pracowników.

Aby przystąpić do ubezpieczenia wymagane jest złożenie poniższego oświadczenia o stanie zdrowia.
Członek rodziny pracownika, który nie może potwierdzić zawartych w nim informacji Nie Może Przystąpić do ubezpieczenia.


UWAGA!
OŚWIADCZENIE DOBREGO STANU ZDROWIA - w przypadku pracowników, gdy którekolwiek z poniższych oświadczeń jest niezgodne z prawdą prosimy o jego przekreślenie i dostarczenie posiadanej dokumentacji medycznej (np. na temat danej choroby - tej przekreślonej).

 1. Oświadczam, zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przekonaniem, że nie byłem/-am i nie jestem w trakcie diagnostyki oraz nie byłem/-am i nie jestem leczony/-a z powodu następujących schorzeń:
  wady serca, choroby niedokrwiennej serca, choroby wieńcowej, zawału serca, udaru mózgu, cukrzycy, przewlekłych chorób wątroby, trzustki, nerek, zaburzeń psychicznych, zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, choroby nowotworowej (w tym także białaczki).
 2. Oświadczam, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy (poprzedzających datę podpisania niniejszego oświadczenia) nie przebywałem/(-am) na zwolnieniu lekarskim (z powodu choroby lub nieszczęśliwego wypadku) dłuższym niż 21 dni oraz w ciągu ostatnich 5 lat nie otrzymywałem/(-am) renty z tytułu niezdolności do pracy lub zasiłku rehabilitacyjnego trwającego dłużej niż 6 miesięcy.
 3. Oświadczam, że w dniu podpisania niniejszego Wniosku nie przebywam: na zwolnieniu lekarskim, w szpitalu, w hospicjum ani w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, na zasiłku rehabilitacyjnym, urlopie związanym z rodzicielstwem w rozumieniu Kodeksu Pracy, urlopie bezpłatnym i nie orzeczono w stosunku do mnie niezdolności do pracy.
W przypadku przebywania na zwolnieniu lekarskim, prosimy o podanie przyczyny tego zwolnienia.

Zakończenie ochrony:
Ochrona trwa aż do ostatniego dnia miesiąca, w którym Ubezpieczony ukończy 70 lat.

Już po minimum 6 miesiącach stażu w Ubezpieczeniu Grupowym możliwa jest
dożywotnia indywidualna kontynuacja przygotowana 
na odrębnych warunkach. 

Najczęściej zadawane pytania

No search results found

Free FAQ widget

Pobierz potrzebne dokumenty:

Pobierz plik EXCEL z tabelą do przygotowania listy osób przystępujących do ubezpieczenia. Kliknij tutaj...
Deklaracja przystąpienia dla Pracownika lub Pełnoletniego Członka Rodziny (drukuj na jednej kartce - dwustronnie) *
Deklaracja przystąpienia dla Pracownika (z zapisem o odprawie pośmiertnej) (drukuj na jednej kartce - dwustronnie) *
Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Ogólne Warunki Ubezpieczenia dla firm zainteresowanych Odprawą Pośmiertną


* Deklaracje przystąpienia pobieramy tylko, jeśli nie skorzystamy z linku do podania swoich danych.

Powyższe materiały nie są ofertą w myśl Kodeksu Cywilnego - należy je traktować jako materiały poglądowe i weryfikować z aktualnym stanem prawnym.


Zadzwoń i zapytaj o szczegóły:
Jarosław Kaczmarek - tel. 600 148 603


Pracodawco, skorzystaj z Klauzuli Odprawy Pośmiertnej (Kodeks Pracy, art.93)

 • Taka możliwość dotyczy wariantów 1, 2 i 3. 
 • Dla Pracowników Brak Karencji na wszystkie ryzyka!  
 • Sprawdź w tabeli jak niska jest składka. 

Więcej o Odprawie Pośmiertnej dowiesz się tutaj...

Podane w tabeli powyżej warianty to optymalne rozwiązania wybierane przez 95% naszych klientów. 
Jeśli interesują Cię ich modyfikacje - zadzwoń i zapytaj:

Jarosław Kaczmarek - tel. 600 148 603

Zadzwoń i umów się na spotkanie Online w Biurze Wirtualnym - ZOOM

Dobierzemy najlepszą dla pracowników porę dnia i godzinę (także poza godzinami pracy - np. popołudniu lub wieczorem)

O umówionej porze spotkania kliknij przycisk poniżej i przekieruj się na ZOOM:

BIURO WIRTUALNE - ZOOM Hasło: 140662


Dlaczego Warto mieć grupową ONKO Polisę Plus:

Co roku rodzi się około 400.000 Polaków...
Co roku ponad 163.000 osób otrzymuje diagnozę - RAK... 
Co roku na raka umiera około 100.000 Polaków...

Dołącz do naszego ONKO-projektu. Nasza Misja to Wesprzeć i Odciążyć trudną pracę wielu ONKO-Fundacji.
Nasz CEL to ONKO-bezpieczeństwo w każdej Rodzinie. Pomóżmy sami-sobie i innym. To takie proste...

Grupowa ONKO-Polisa+  pozwala uzyskać bardzo wysokie świadczenia za niską składkę bez względu na Twój wiek!
Poza tym otrzymasz ochronę dla 45 poważnych chorób i nikt nie zapyta, czy w Twojej rodzinie ktoś chorował na RAKA.

Sprawdź składkę indywidualną dla Ciebie polisy ONKO jednej z firm - podaj swoją datę urodzenia - Kliknij tutaj...
Myślę, że ten prosty sprawdzian pozwala docenić zalety ONKO Polisy Plus w formie grupowej.