NOWOŚĆ - NNW już od 6 zł miesięcznie !!!

Zakup NNW możliwy już od urodzenia dziecka - świadczenia nawet do 750.000 złotych!
Ubezpieczenia NNW dla dzieci w GENERALI to:
  • ochrona 24h / 7 / 365 - w szkole, w domu, na wakacjach,
  • dla dzieci już od urodzenia aż do 26 roku życia,
  • także zagranicą!
  • możliwość wyboru jednego z wielu wariantów ubezpieczenia z płatnością składki w systemie miesięcznym bądź rocznym,
  • warianty z wysokimi świadczeniami - trwały uszczerbek na zdrowiu w systemie progresywnym z maksymalną wypłatą do 750 000 zł,
  • szeroki zakres ubezpieczenia obejmujący również ochroną osoby, które: uprawiają sport rekreacyjnie, w ramach wychowania fizycznego oraz szkół sportowych; są uczniami szkół i klas sportowych; wyjeżdżają na obozy sportowe w ramach zajęć szkolnych; biorą udział w regularnych i intensywnych treningach, udział w zawodach i obozach kondycyjnych bez przynależności do klubów i bez czerpania dochodów z uprawiania dyscypliny sportu, biorą też udział w imprezach sportowych organizowanych przez szkółki sportowe,
  • dla dzieci w wieku do 18 roku życia możliwość rozszerzenia ochrony o wyczynowe uprawianie sportu.


Dowiedz się więcej - kliknij w obrazek obok  -->>