Śmierć Pracodawcy w Kodeksie Pracy

Art. 63 2

§ 1. Z dniem śmierci pracodawcy umowy o pracę z pracownikami WYGASAJĄ, z zastrzeżeniem § 3–11.

§ 2. Pracownikowi, którego umowa o pracę wygasła z przyczyn określonych w § 1
przysługuje ODSZKODOWANIE w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

§ 3. Przepis § 1 nie ma zastosowania w przypadku:
1) przejęcia pracownika przez nowego pracodawcę na zasadach określonych w art. 231
2) ustanowienia zarządu sukcesyjnego z chwilą śmierci pracodawcy, zgodnie
z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem
osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw
(Dz. U. poz. 1629 oraz z 2019 r. poz. 1495), zwanej dalej „ustawą o zarządzie sukcesyjnym”.

Okresy wypowiedzenia wynikające z Kodeksu Pracy

Art. 36. § 1. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony
jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi: 

1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata

§ 1 1 . Do okresu zatrudnienia, o którym mowa w § 1, wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy,
jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 231, a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.

Jak to Działa i Czym Ryzykuje Rodzina Przedsiębiorcy?

Najwięcej ryzykuje rodzina osoby prowadzącej działalność gospodarczą jako osoba fizyczna
i zatrudniająca małą liczbę pracowników (np. do 20 osób).
Jeśli taki pracodawca nie ma odłożonych pieniędzy na tzw. "czarną godzinę",
to jego spadkobiercy mogą mieć duży problem finansowy.

Wyjaśnijmy to na przykładach:

Przykład nr 1
Pani Jola prowadziła zakład kosmetyczny i zatrudniała 3 fryzjerki i 1 kosmetyczkę.

Najdłużej pracowała u Pani Joli (fryzjerka) Pani Ewa - 12 lat.
Kiedy salon zaczął się rozwijać Pani Jola zatrudniła kolejne dwie fryzjerki: Panią Kasię - staż 8 lat i Panią Martę - staż 5 lat.
Najkrócej pracowała kosmetyczka - Pani Ewelina - staż 2 lata. 
Niestety Pani Jola ( 53 lata) nagle zmarła kilka dni temu (w nocy) - przyczyna śmierci - udar mózgu.
Mąż zmarłej Pani Joli jest zawodowym kierowcą i nie jest w stanie dalej prowadzić salonu kosmetycznego.
Nie ma też żadnej możliwości, aby ktokolwiek przejął firmę - nie ma też zarządcy sukcesyjnego.

Pozostawiony po śmierci Pani Joli majątek (wspólny z mężem dom) nie pozwala jej mężowi odrzucić spadku.
Mąż będzie musiał wypłacić wynikające z Kodeksu Pracy odszkodowania dla byłych pracownic Pani Joli.

Policzmy ile one wyniosą zakładając, że każda z Pań była zatrudniona na umowie o pracę na  kwotę 3.000 złotych.
3 osoby (fryzjerki) - mają umowy trwające już dłużej niż 3 lata: [3 osoby x (3 miesiące x 3.000 złotych)] = 27.000 złotych
1 osoba (kosmetyczka) - staż dłuższy niż 6 m-cy, ale krótszy niż 3 lata: [1 osoba x 1 miesiąc x 3.000 złotych] = 3.000 złotych
Łączne kwoty odszkodowań dla 4 osób: 30.000 złotych

Przykład nr 2
Pan Tomasz prowadził zakład ślusarski i zatrudniał 12 mężczyzn - ślusarzy, spawaczy, tokarzy.
Swój zakład ślusarski założył ponad 30 lat temu i wszyscy zatrudnieni fachowcy pracowali u niego od co najmniej 10 lat.
Ostatnio otrzymał duże zlecenie z zagranicy i zatrudnił na 1 rok 3 spawaczy. Pracowali od 8 miesięcy.
Pan Tomasz (62 lata) zmarł nagle na zawał serca wracając z zagranicy z odwiedzin u swojej jedynej córki.
Pani Ewa (57 lat), wdowa po Panu Tomaszu, jest pielęgniarką i nie przejmie zakładu po mężu.
Podobnie jego córka mieszkająca od lat we Francji - ma tam rodzinę, pracę, męża, dzieci.

Spadkobiercy, tj. Pani Ewa i jej córka, nie odrzucą spadku z powodu domu jaki pozostał po śmierci Pana Tomasza,
nie poprowadzą dalej firmy, nikt też nie przejmie firmy i pracowników i nie mają zarządcy sukcesyjnego.
Panie będą musiały wypłacić pracownikom odszkodowania wynikające z Kodeksu Pracy.
Policzmy ile one wyniosą, zakładając dla uproszczenia, że pracownicy średnio zarabiali po 5.000 złotych miesięcznie.
12 pracowników ze stażem ponad 3 lata: [12 osób x (3 miesiące x 5.000 złotych)] = 180.000 złotych
3 pracowników ze stażem powyżej 6 miesięcy: [3 osoby x 1 miesiąc x 5.000 złotych] = 15.000 złotych
Łączne kwoty odszkodowań dla 15 osób: 195.000 złotych

Policz ile to może kosztować spadkobierców

SYMULATOR kosztów odszkodowania. Pobierz tutaj... 

Śmierć Pracodawcy a Umowa Ubezpieczenia na Życie Pracodawcy

Przedstawione zapisy Kodeksu Pracy to zwykle temat tabu w rodzinie małego lub średniego przedsiębiorcy.
Rozwiązanie tego problemu i uniknięcie dużego ryzyka finansowego jakie stoi przed spadkobiercami jest  na szczęście dość łatwe.
Polisa ubezpieczenia na życie jaką powinien mieć Pracodawca nie będzie kosztować wiele w relacji do potencjalnych kosztów odszkodowań.
Dwa najważniejsze warunki, aby kupić bardzo dobrą i skuteczną polisę to przede wszystkim dobry stan zdrowia Pracodawcy i jego wiek.
Dobry stan zdrowia i wiek poniżej 70 lat zwykle rokuje znalezieniem dobrej propozycji.
Zadzwoń do mnie, porozmawiajmy o szczegółach, sprawdźmy (bezpłatnie) czy Twój stan zdrowia jest odpowiedni.

Nie ważne, czy chodzi o kwotę  50.000 zł, 200.000 zł,
czy o kilka milionów złotych - UBEZPIECZYMY TO!

tel. 600 148 603


Odwlekanie tych prostych działań może tylko pogorszyć Twoją/Waszą sytuację rodzinną.
Nagła diagnoza np.: nowotwór, udar mózgu, zawał serca, pogorszenie stanu układu krążenia,
mniej lub bardziej zaawansowana cukrzyca itp. może utrudnić
lub nawet uniemożliwić znalezienie dobrego ubezpieczenia na życie.


Pomyśl o tym zawczasu!

Zadzwoń: 600 148 603