Odprawa Pośmiertna

Są co najmniej 3 dobre powody, aby kupić (i to szybko) ubezpieczenie:

 1. 1 marca 2011 roku obniżono zasiłek pogrzebowy z ZUS do kwoty 4.000 złotych. Według "starych" zasad wynosiłby teraz ponad 10.000 złotych. Ta LUKA ciągle rośnie, a w przyszłości możliwa jest nawet likwidacja tego zasiłku.
 2. Zgodnie z Kodeksem Pracy, każdy pracodawca ryzykuje codziennie wypłatę nawet do 6 pensji w związku ze śmiercią swojego pracownika (art. 93 Kodeksu Pracy). Dla małych firm taka nagła wypłata to zawsze cios finansowy.
 3. Żadnemu właścicielowi firmy nie przysługuje z tytułu Kodeksu Pracy żadna "odprawa pośmiertna". Jedyne skuteczne rozwiązanie, to zakup dobrego ubezpieczenia na życie - szczególnie w spółkach.

Odprawa Pośmiertna - co to jest? (art. 93 Kodeksu Pracy)

W razie Śmierci Pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, Rodzinie Przysługuje od PRACODAWCY Odprawa Pośmiertna.

Prawo do Odprawy Pośmiertnej powstaje bez względu na to, w jakim miejscu i z jakiej przyczyny nastąpił zgon pracownika.
Nie ma znaczenia wymiar czasu pracy ani podstawa zatrudnienia pracownika. Warunkiem koniecznym otrzymania odprawy jest fakt, aby śmierć nastąpiła w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania zasiłku chorobowego po jego ustaniu.

Niesprawiedliwy przepis Kodeksu Pracy?

Tak, naszym zdaniem bardzo niesprawiedliwy. Dlaczego? Rodziny osób posiadających staż pracy mniejszy niż 10 lat otrzymają tylko jednokrotność poborów po zmarłym. Tymczasem zwykle są to osoby młode, które być może niedawno założyły rodzinę i mają małe dzieci.

Śmierć zawsze jest tragedią dla rodziny, ale tym bardziej jest ona zaskakująca kiedy dosięga osób młodych. Przez całe i długie 10 pierwszych lat pracy Odprawa Pośmiertna to tylko jednokrotność poborów.

Od 10 do 15 lat zatrudnienia Odprawa Pośmiertna wynosi trzykrotność poborówi i dopiero po przekroczeniu 15 lat okresu zatrudnienia osiąga wysokość sześciokrotności poborów zmarłej osoby. W praktyce może być niestety znacznie niższa z powodu kilku sytuacji, które przewiduje Kodeks Pracy.

Poważne praktyczne konsekwencje?

Nasza ochrona gwarantowana przez Kodeks Pracy, a związana z Odprawą Pośmiertną, nabiera pełnej wartości dopiero kiedy zbliżamy się do 40 roku życia. Czasami ten moment następuje jeszcze później, jeżeli przerwy w naszym zatrudnieniu były np. kilkuletnie.

Pracodawca nam nie pomoże, ponieważ obliguje go w tej materii Kodeks Pracy. Poza tym to on właśnie jest obciążony tą wypłatą, więc dlaczego miałby to robić?

Nie można też liczyć na szybkie i korzystne zmiany w Kodeksie Pracy, bo przepis ten obowiązuje w tej niekorzystnej postaci od kilkudziesięciu lat i wydaje się, że nawet związki zawodowe nie zauważają tego problemu.

Naszym zdaniem Odprawa Pośmiertna powinna być w takiej samej wysokości np. (6 x pobory) bez względu na okres zatrudnienia.

PODSUMUJMY:
Odprawa pośmiertna - kiedy przysługuje?

Odprawa Pośmiertna przysługuje przy spełnieniu określonych w Kodeksie Pracy warunków małżonkowi zmarłego pracownika oraz innym członkom rodziny, którzy mają prawo do otrzymania renty rodzinnej. Jest to możliwe wówczas, gdy śmierć pracownika nastąpiła w czasie trwania stosunku pracy lub po jego rozwiązaniu, w czasie pobierania zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby (jeżeli śmierć nastąpi po zakończeniu okresu pobierania zasiłku Odprawa Pośmiertna NIE PRZYSŁUGUJE). Przypomnijmy, że ten okres trwa zwykle 6 lub 9 miesięcy. Często dochodzi do sytuacji, w której śmierć następuje np. po okresie kilku tygodni lub miesięcy od zakończenia pobierania zasiłku z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby (np. w chorobie nowotworowej) i wówczas Odprawa Pośmiertna nie zostanie wypłacona.

Wysokość odprawy nie jest stała, jak np. zasiłku pogrzebowego (4000 zł), lecz uzależniona jest od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy i wynosi odpowiednio:

 • jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat,
 • trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat,
 • sześciomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat.

Okres zatrudnienia u danego pracodawcy to także wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, które łączą tego samego pracodawcę z tym samym pracownikiem. Nie mają przy tym znaczenia długości przerw pomiędzy nimi.

Do okresu zatrudnienia branego pod uwagę do obliczenia odprawy zalicza się pracownikowi również okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła w ramach przejęcia zakładu pracy oraz w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca to następca prawny w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.

Wysokość odprawy wylicza się jak wysokość ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
Przy obliczaniu należy wziąć pod uwagę wynagrodzenie oraz inne świadczenia ze stosunku pracy.

Odprawa pośmiertna przysługuje: członkom rodziny pracownika wymienionym w art. 93 § 4 Kodeksu Pracy, czyli:

 • małżonkowi,
 • innym członkom rodziny spełniającym warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (małżonek nie musi spełniać tych warunków).

PRZYKŁAD:
Pracownik zmarł w wyniku wypadku przy pracy.
Pozostawił żonę oraz dwójkę dzieci: syna Antka w wieku 12 lat oraz córkę Antoninę w wieku 29 lat.
Prawa majątkowe, w tym Odprawa Pośmiertna, przechodzą tylko na wdowę i syna Antka.
Córka Antonina z powodu swojego wieku (ma 29 latnie spełnia przesłanek do uzyskania renty rodzinnej, czyli zgodnie z art. 93 § 4 pkt 2 Kodeksu Pracy nie otrzyma także odprawy pośmiertnej.

Propozycja ubezpieczenia z klauzulą Odprawy Pośmiertnej 

dla firm zatrudniających np. od 3 do 30 osób  (dowolna branża)
Już od 15-go lub od 1-go możesz rozpocząć i to bez karencji!
Zadzwoń: Agentariusz Jarosław Kaczmarek 600 148 603

Przykład Ubezpieczenia Odprawy Pośmiertnej

Pracodawca i Pracownik mogą podzielić się tą składką np. po 50%. 
Obie strony odniosą z tego ubezpieczenia poważne korzyści.
To przykład, który mogę dopasować do oczekiwań obu stron.Dokumenty i druki potrzebne do zawarcia ubezpieczenia:

 1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia
 2. Warunki umowy Assistance Medyczny
 3. Wniosek Przystąpienia do Ubezpieczenia - wydruk na jednej kartce (obustronnie)


Aby poznać szczegóły wystarczy umówić się telefonicznie na spotkanie w Wirtualnym Biurze 
(lub osobiście w Państwa siedzibie)

Wejdź do pokoju Wirtualnego Biura - zoom

Proszę wcześniej ustalić dzień i godzinę spotkania - Agentariusz Jarosław Kaczmarek: 600 148 603).Co można zrobić poza zakładem pracy?

Może się zdarzyć, że w Twoim zakładzie pracy nie uda się wprowadzić grupowego ubezpieczenia z klauzulą Odprawy Pośmiertnej.
W takiej sytuacji zamiast biernie czekać
na zmiany w Kodeksie Pracy lub na podniesienie zasiłku pogrzebowego ( od 2011 roku wynosi tylko 4.000 zł ) albo na zakup ubezpieczenia przez Pracodawcę, warto po prostu kupić sobie prywatne ubezpieczenie na życie. 

Jeśli nie masz jeszcze ukończonych 61 lat i nie zachorowałaś/eś w okresie ostatnich 5 lat na poważne choroby (np. zawał serca, udar mózgu, nowotwory itp., zadzwoń w przypadku wątpliwości pod 600 148 603), a żyją jeszcze Twoi Rodzice i Teściowie (niekoniecznie wszyscy) możesz kupić np. taki zestaw świadczeń:

 1. Utrata życia przez Ciebie - 20.000 zł
 2. Utrata życia przez Twojego Partnera - 5.000 zł
 3. Utrata życia przez Twoich rodziców lub rodziców Partnera - 1.000 zł

Składka miesięczna za 1 osobę to tylko 21,05 zł.
Jeżeli jesteś w związku to warto, abyście oboje kupili takie ubezpieczenie.
Dwie miesięczne składki po 21,05 zł nie obciążą zbytnio Waszego budżetu.

Twoja Utrata Życia na 20.000 zł, to składka 11,46 zł miesięcznie.

Jarosław Kaczmarek
tel. 600 148 603Zobacz jak mało wiedzą o tym problemie Polacy...


Zostań dla bliskich "rodzinnym ekspertem". Zadzwoń, zapytaj ;-)
Chętnie podzielę się swoim doświadczeniem.
 Tel. 600 148 603

BIURO WIRTUALNE - ZOOM
Zadzwoń i umów się na termin spotkania Online.
tel. 600 148 603
hasło logowania na spotkanie: 748149

Jarosław Kaczmarek,
66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Mieszka I 28a/3
REGON: 211192387
NIP: 5991778624

Logowanie do CIZ: https://serwis.ciz.org.pl/

 Utworzono z Mozello   

 .