Formularz wyboru wariantu ubezpieczenia ONKO Polisa Plus

Po uważnym zapoznaniu się z ubezpieczeniem ONKO Polisa Plus proszę o wypełnienie poniżej bardzo krótkiego formularza (40-60 sekund).
Wypełnienie formularza nie oznacza jeszcze przystąpienia do ubezpieczenia ONKO Polisa Plus.

Zebrane informacje pozwolą w wygodny, sprawny i poufny sposób ustalić,
które spośród 6 wariantów ubezpieczenia należy uruchomić w Twoim Zakładzie Pracy. 
Aby dany wariant mógł zostać uruchomiony muszą go wybrać minimum 3 osoby.
Uruchomione zostaną maksymalnie 3 warianty z największą ilością zgłoszonych osób.

Jeżeli po zebraniu informacji od wszystkich zainteresowanych osób (pracowników) okaże się,
że wybrany przez Ciebie wariant nie może zostać uruchomiony skontaktuję się z Tobą telefonicznie
i wspólnie uzgodnimy kompromisowy wybór innego z dostępnych wariantów.
Ubezpieczenie zostanie uruchomione tylko wówczas kiedy łączna składka miesięczna
od wszystkich zainteresowanych osób będzie wynosić co najmniej 200 złotych
np.: (4 osoby x 20 zł) + (3 osoby x 40 zł) = 80 zł + 120 zł =
200 zł

Po ustaleniu jakie warianty zostały wybrane, każda z osób ubezpieczających się otrzyma link
z dostępem do wypełnienia online swoich danych potrzebnych do zawarcia ubezpieczenia
lub zwykłą deklarację w wersji "papierowej".
Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie kierownictwo Państwa Zakładu Pracy.

Zdalna forma wypełniania dokumentów jest bardzo wygodna i co najważniejsze 
spełnia także wszystkie wymogi związane z obostrzeniami epidemicznymi.

Pamiętaj proszę, że masz prawo ubezpieczyć także pełnoletnich członków Twojej rodziny
(współmałżonka, partnera życiowego, Twoje pełnoletnie dzieci). 
Jeśli masz pytania zadzwoń nawet w trakcie wypełniania tego formularza. 
Chętnie udzielę wszelkich informacji. 
Jarosław Kaczmarek
tel. 600 148 603

Opiekun ubezpieczenia ONKO Polisa Plus


Zapraszam do wypełnienia formularza poniżej (40 - 60 sekund):Dziękuję za sumienne wypełnienie formularza.
Wkrótce przekażę Twojej Firmie informacje o uzyskanych wynikach.
Na tej podstawie zostanie też wygenerowany dla Waszej Firmy link do zapisu online do ubezpieczenia.