Bezpłatny Audyt Ubezpieczenia Grupowego

Jeszcze nigdy modernizacja lub zamiana ubezpieczenia grupowego na nowe nie była tak łatwa.

Bezpłatny AUDYT ubezpieczenia grupowego (tzw. pracowniczego) pozwoli Państwu w szybki sposób 
ocenić i zmodyfikować lub unowocześnić posiadane w zakładzie ubezpieczenie. 

Ze względu na wieloletni charakter polisy ubezpieczenia grupowego, audyt warto przeprowadzać 
co najmniej raz na 3 lata.
Kiedy ostatnio analizowano ubezpieczenia w Państwa firmie?

Jeżeli Agentariusz zgłasza możliwość rozszerzenia lub wprowadzenia zupełnie nowego 
ryzyka ubezpieczeniowego
 (tzw. nowa opcja) jakie pojawiło się w ofercie zakładów ubezpieczeń 
od ostatniego audytu, to należy przeprowadzić analizę nowej propozycji bez zbędnej zwłoki.

W celu przeprowadzenia w Państwa zakładzie pracy bezpłatnego Audytu Ubezpieczenia Grupowego
proszę wypełnić w krótki, zwięzły sposób poniższy formularz-online
Prosimy także o skan posiadanego aktualnie zakresu ubezpieczenia grupowego

Dla właściwej oceny posiadanej ochrony i sprecyzowania końcowych wniosków oraz ewentualnych 
propozycji koniecznym załącznikiem jest uproszczona struktura wiekowa pracowników 
(pobierz: plik excel)

Jakość, zakres ochrony, wysokość świadczeń, rodzaj OWU oraz cenę ubezpieczenia zawsze należy odnosić do szczegółowego składu grupy osób zatrudnionych i ubezpieczonych w zakładzie pracy 
(są to: wiek, płeć, wykonywany zakres prac, czasem także stan rodzinny)

Zawsze współpracujemy z zakładami ubezpieczeń, które gwarantują wartościowe i nowoczesne rozwiązania. To, czy zakład ubezpieczeń jest "znany" i czy ma tzw. "wieloletnią tradycję" nigdy nie jest dla nas jedynym wyznacznikiem jakości ubezpieczenia. Chyba nikt nie lubi wysokich cen, ale należy pamiętać, że najniższa cena nie gwarantuje najwyższej jakości.

Po otrzymaniu od Państwa drogą telefoniczną lub mailową niezbędnych informacji uzgodnimy wspólnie zakres i terminarz naszych dalszych prac.

J.Kaczmarek - parafa 5


Jarosław Kaczmarek - Agentariusz
 tel: 600 148 603Kliknij obrazek poniżej i przekieruj się na wybraną stronę, aby poznać niektóre możliwości naszych partnerów:

axa
hestia

pzu Ty i Rodzina
Compensa - ubezpieczenie zdrowotne 1
warta dla ciebie
bezpieczny pedagog
https://www.rodzicubezpiecza.com/

Proszę podać kilka podstawowych informacji niezbędnych do przygotowania Audytu:Skontaktuj się z nami. Twoje dane będą wykorzystane przez gruplowe.pl tylko w celu pierwszego kontaktu. Potwierdzasz nimi wstępne zainteresowanie nawiązaniem współpracy z gruplowe.pl. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim i wykorzystywane w innym celu jak tylko te opisane powyżej. Dane przekazujesz świadomie.

Gruplowe