WYBIERZ SWOJĄ OCHRONĘ ONKO Plus

DOSTĘP Indywidualny do ONKO Plus - zapisz się!
DOSTĘP przez Stowarzyszenie - poza Zakładem Pracy


OŚWIADCZENIE DOBREGO STANU ZDROWIA: gdy którekolwiek z poniższych oświadczeń jest niezgodne z prawdą prosimy o jego przekreślenie na deklaracji i dostarczenie posiadanej dokumentacji medycznej (na temat tej przekreślonej choroby).

 1. Oświadczam, zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przekonaniem, że nie byłem/-am i nie jestem w trakcie diagnostyki oraz nie byłem/-am i nie jestem leczony/-a z powodu następujących schorzeń: wady serca, choroby niedokrwiennej serca, choroby wieńcowej, zawału serca, udaru mózgu, cukrzycy, przewlekłych chorób wątroby, trzustki, nerek, zaburzeń psychicznych lub zaburzeń zachowania, choroby nowotworowej (w tym białaczki).
 2. Oświadczam, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy (poprzedzających datę podpisania niniejszego oświadczenia) nie przebywałem/(-am) na zwolnieniu lekarskim (z powodu choroby lub nieszczęśliwego wypadku) dłuższym niż 21 dni oraz w ciągu ostatnich 5 lat nie otrzymywałem/(-am) renty z tytułu niezdolności do pracy lub zasiłku rehabilitacyjnego trwającego dłużej niż 6 miesięcy.
 3. Oświadczam, że w dniu podpisania niniejszego Wniosku nie przebywam: na zwolnieniu lekarskim, w szpitalu, w hospicjum ani w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, na zasiłku rehabilitacyjnym, urlopie związanym z rodzicielstwem w rozumieniu Kodeksu Pracy, urlopie bezpłatnym i nie orzeczono w stosunku do mnie niezdolności do pracy.
W przypadku przebywania na zwolnieniu lekarskim, prosimy o podanie przyczyny tego zwolnienia.

DOSTĘP na TRZY sposoby:

 1. NA TELEFON: 600 148 603 Zadzwoń i podyktuj dane. Lista jest taka jak w formularzu ONLINE.
 2. TRADYCYJNIE: pobierz pliki:
  - WNIOSEK Ubezpieczenia
  - DEKLARACJA  Stowarzyszenia
   Wydrukuj je i wypełnij.
 3. NOWOCZEŚNIE: wypełnij Formularz ONLINE.

Zawsze możesz skorzystać z mojej pomocy: 600 148 603

Formularz ONLINE:

Dane z formularza wypełnią wniosek ubezpieczenia.
Przed wysyłką sprawdź ich poprawność. Podziel świadczenie po swojej śmierci pomiędzy uposażonych tak, aby suma wynosiła 100%. Wypełniony wniosek otrzymasz w ciągu kilku godzin na swój adres mailowy razem z numerem konta do wpłaty pierwszej i kolejnych składek.
Podpisz czytelnie Wniosek ubezpieczenia, zeskanuj go i razem ze skanem podpisanej Deklaracji Stowarzyszenia prześlij na adres:
[email protected]
W razie pytań w czasie wypełniania formularza zadzwoń: 600 148 603

UWAGA!

 • Po sprawdzeniu przesłanych danych na Twój e-mail otrzymasz informację zawierającą numer rachunku bankowego na jaki należy wpłacać miesięczne składki. Wpłat dokonuje się "z góry" tj. do 15-go dnia miesiąca za miesiąc następny (np. do 15 lutego za marzec).
 • W razie stwierdzenia błędów lub braków spodziewaj się kontaktu telefonicznego.
 • Przesłanie poprawnie wypełnionych dokumentów oraz skanu lub zdjęcia dokonanej wpłaty składki pozwoli uruchomić Twoje ubezpieczenie od 1-go dnia najbliższego miesiąca (np. dokumenty i składka przesłane do końca maja - początek ochrony od 1-go czerwca).
Oryginały DEKLARACJI i kopię wpłaty składki należy także przesłać pocztą na adres:
Stowarzyszenie Folklorystyczne
ZTL „GORZOWIACY”

ul. Drzymały 26
66-400 Gorzów Wielkopolski

Uwaga!
W razie pytań lub problemów technicznych zadzwoń: 
Jarosław Kaczmarek
tel. 600 148 603

Sprawdź, jak to zadziała w Twoim Zakładzie Pracy!
Zadzwoń i porozmawiajmy o szczegółach:
tel. 600 148 603