Formularz wyboru wariantu ubezpieczenia ONKO Polisa Plus

Po uważnym zapoznaniu się z ubezpieczeniem ONKO Polisa+ proszę o wypełnienie poniżej bardzo krótkiego formularza.
Wypełnienie formularza nie jest równoznaczne z przystąpieniem do ubezpieczenia ONKO Polisa Plus.

Zebrane informacje pozwolą w wygodny, sprawny i poufny sposób ustalić,
które spośród 6 wariantów ubezpieczenia należy uruchomić w Twoim Zakładzie Pracy. 
Aby dany wariant mógł zostać uruchomiony muszą go wybrać minimum 3 osoby.
Uruchomione zostaną maksymalnie 3 warianty z największą ilością zgłoszonych osób.

Jeżeli po zebraniu informacji od wszystkich zainteresowanych osób (pracowników) okaże się,
że wybrany przez Ciebie wariant nie może zostać uruchomiony skontaktuję się z Tobą telefonicznie
i wspólnie uzgodnimy kompromisowy wybór innego z dostępnych wariantów.
Ważne, aby odpowiednio duża liczba osób wyraziła chęć posiadania tego nowoczesnego ubezpieczenia,
ponieważ zostanie uruchomione tylko wówczas kiedy łączna składka miesięczna od wszystkich zainteresowanych 
osób będzie wynosić co najmniej 200 złotych - (np.: (4 osoby x 20 zł) + (3 osoby x 40 zł) = 80 zł + 120 zł = 200 zł

Po ustaleniu jakie warianty zostały wybrane, każda z osób ubezpieczających się otrzyma link z dostępem
do wypełnienia online swoich danych potrzebnych do zawarcia ubezpieczenia lub zwykłą deklarację w wersji "papierowej".
Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie kadra kierownicza Państwa Zakładu Pracy.
Zdalna forma wypełniania dokumentów jest bardzo wygodna i co najważniejsze 
spełnia także wszystkie wymogi związane z obostrzeniami epidemicznymi.

Pamiętaj proszę, że masz prawo ubezpieczyć także pełnoletnich członków Twojej rodziny
(współmałżonka, partnera życiowego, Twoje pełnoletnie dzieci). 
Jeśli masz pytania zadzwoń nawet w trakcie wypełniania tego formularza. 
Chętnie udzielę wszelkich informacji. 
Jarosław Kaczmarek
tel. 600 148 603

Opiekun ubezpieczenia ONKO Polisa PlusDziękuję za wypełnienie formularza.
Wkrótce przekażę Twojej Firmie informacje o uzyskanych wynikach.


 .