Super Umowa Ubezpieczenia - może być zawarta przez osobę,
która ukończyła 18. rok życia i nie ukończyła 55. roku życia.

Przed zakupem ubezpieczenia zapoznaj się z dokumentami ubezpieczenia zebranymi u dołu strony.

Aby dokonać zakupu wybranego pakietu pobierz i wydrukuj wniosek z wybraną wysokością składki (po lewej - na dole strony).
Wypełnij wniosek pismem DRUKOWANYM i podpisz czytelnie imieniem i nazwiskiem.
Zrób przelew pierwszej składki zgodnie z podanym wzorem blankietu - dopisz wybraną składkę
oraz swoje imię i nazwisko oraz Twoje dane adresowe.


                                                                  Masz pytania?  
Zadzwoń:  Jarosław Kaczmarek  600 148 603

Wypełnione dokumenty razem z kopią przelewu dostarcz niezwłocznie osobiście do mnie lub prześlij pocztą na adres:
Compensa - RBH Gorzów Wlkp.
66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Nadbrzeżna 17 lokal 33

Z Centrali Compensa Życie TUnŻ S.A. otrzymasz komplet dokumentów potwierdzających zawarcie ubezpieczenia
wraz z indywidualnym numer rachunku do wpłat kolejnych składek.
Wpłat należy dokonywać zawsze "z góry' (np. do końca stycznia za luty itd.)

Dokumenty:

Obsługa Klienta

Pod numerem telefonu  22 501 68 88  możesz uzyskać wszelkie informacje i pomoc.
Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.
 
Posiadasz pakiet Usług Assistance ?
infolinia medyczna jest dostępna pod następującym numerem telefonu:  22 295 82 01

Zgłoś roszczenie

Jeśli miało miejsce zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach umów ubezpieczenia zawartych z Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group (przed połączeniem POLISA-ŻYCIE TU S.A. Vienna Insurance Group) w tej sytuacji prosimy o niezwłoczne zgłoszenie roszczenia.

Roszczenie można zgłosić na trzy sposoby:

1. wypełniając Internetowy Formularz Zgłoszenia Roszczenia
    lub
2. wysyłając skompletowane dokumenty bezpośrednio do Centrali Towarzystwa na adres:

Departament Świadczeń i Oceny Ryzyka
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
tel. 22 867 66 67

lub do najbliższej placówki Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group.

3. Wysyłając skompletowane dokumenty na adres mailowy:


Tryb realizacji wniosku roszczeniowego

  • Warunkiem niezbędnym do szybkiego rozpatrzenia roszczenia jest przekazanie wniosku roszczeniowego do Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group oraz wszelkiej dokumentacji, która pozwoli na ustalenie odpowiedzialności, okoliczności zdarzenia, a w konsekwencji szybką wypłatę świadczenia.
  • Niezależnie od otrzymanych dokumentów, Towarzystwo może skierować osobę której dotyczy zdarzenie na konsultacje medyczną. 

Dodatkowo informujemy, że w przypadku dokumentacji sporządzonej w języku obcym, osoba zgłaszająca roszczenie dołącza do akt roszczeniowych jej oryginał i w tłumaczeniu na język polski, które winno być dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego.

Prawidłowo i dokładnie skompletowana dokumentacja roszczeniowa pozwoli na sprawne podjęcie decyzji przez Towarzystwo.

Wszelkie dokumenty roszczeniowe, stanowiące załączniki do akt roszczeniowych winny być dostarczone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Powyższego poświadczenia podpisem, imienną oraz firmową pieczątką, a także aktualną datą, może dokonać kancelaria notarialna, przedstawiciel Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group, osoba występująca z roszczeniem lub organ właściwy pod kątem wydania dokumentów (np. pracownik placówki medycznej, pracownik stosownego urzędu np. Urzędu Stanu Cywilnego, gminy itp.).