Umowa ubezpieczenia może być zawarta przez osobę,
która ukończyła 18. rok życia i nie ukończyła 55. roku życia.