Odpowiedzialność Cywilna Dziecka?
Prawie każdy Rodzic podświadomie Czuje o co chodzi z tą Odpowiedzialnością Cywilną Dziecka.
Podajmy Kilka Informacji, aby rozwiać Wątpliwości.
Do pełnoletności Dziecka za Wszystko co zrobi Nasze dziecko Odpowiedzialni są RODZICE! 
Kto?  Tak, tak!  MY RODZICE!


-  Dziecku poniżej 13 roku życia nie można przypisać winy, więc za jego postępowanie odpowiadają opiekunowie.

-  Aby zwolnić się z odpowiedzialności, opiekun musi wykazać, że sprawował należyty nadzór nad dzieckiem, a to nie jest łatwe.

-  Dziecko odpowiada za szkody, które wyrządziło, jeśli ukończyło już 13 rok życia.

-  W odpowiedzialności karnej nieletnich wyróżnia się 3 grupy wiekowe: do 13 roku życia, 13-17 lat i 17-18 lat.

-  Do tej ostatniej grupy sądy stosują często przepisy Kodeksu Karnego przewidziane dla osób dorosłych.

-  W przypadku szkód wyrządzonych przez dzieci w ruchu drogowym może zadziałać polisa OC samochodu, ale nie we wszystkich sytuacjach.

-  Nawet jeśli samo dziecko ucierpi na zdrowiu w wypadku w ruchu drogowym, to sąd może równolegle orzec konieczność naprawienia szkód poszkodowanemu właścicielowi uszkodzonego lub zniszczonego samochodu.

-  Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK mówi, że ubezpieczenie OC obejmuje też osoby, za które kierowca ponosi odpowiedzialność - czyli za dzieci do 13 roku życia.

-  Jeśli nieletni powyżej 13 roku życie będzie prowadził pojazd i spowoduje szkodę, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie z tytułu polisy OC, ale może jednocześnie żądać od nastolatka zwrotu wypłaconego przez zakład ubezpieczeń odszkodowania.


Aby Nie Płacić z Własnej Kieszeni za Szkody Wyrządzone przez Nasze Dzieci, Warto Zainteresować się Zakupem Polisy OC w Życiu Prywatnym. 

Mała składka (od 18 złotych miesięcznie) zapewni wyjątkową ochronę od 200.000 do 500.000 złotych.

Ubezpieczenie OC ochroni Cię przed finansowymi konsekwencjami szkód, które spowodujesz Ty, lub które spowodują:
  •  Twoi bliscy np. dzieci, małżonek albo partner życiowy (jeśli prowadzicie z partnerem wspólne gospodarstwo domowe),
  •  Osoby pomagające Ci w domu np. opiekunka do dziecka lub pomoc domowa,
  •  Twoje zwierzęta domowe np. pies.

     POMOC:  tel. 600 148 603
J.Kaczmarek - parafa 7