Składka:
Już od 6 zł miesięcznie lub od 66 zł rocznie

Zakres ubezpieczenia:
skumulowane wysokości świadczeń w PLN:

DOTYCZĄCY DZIECKA
wariant 1
wariant 2
wariant 3
wariant 4
wariant 5
wariant 6
1.
Zgon wskutek wypadku komunikacyjnego
50 000
60 000
100 000
125 000
135 000
200 000
2.
Zgon wskutek NW na terenie placówki oświatowej
30 000
40 000
100 000
85 000
135 000
200 000
3.
Zgon wskutek nieszczęśliwego wypadku (NW)
30 000
40 000
50 000
85 000
85 000
150 000
4.
Zgon wskutek zawału serca / udaru mózgu
-
-
50 000
-
85 000
150 000
5.
Zgon rodzica wskutek NW
-
-
10 000
-
25 000
50 000
6.
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW
- system świadczeń progresywnych% orzeczonego uszczerbku:


a)
100%  
(5% sumy ubezpieczenia
za każdy 1%) łącznie:
150 000

1 500

200 000

2 000

250 000
2 500

425 000

4 250

425 000

4 250

750 000

7 500

b)
od 86% do  99%   -   za każdy 1%:
900
1 200
1 500
2 550
2 550
4 500
c)
od 66% do  85%  -  za każady 1%:
750
1 000
1 250
2 125
2 125
3 750
d)
od 46% do  65%  -  za każdy 1%:
600
800
1 000
1 700
1 700
3 000
e)
od 26% do  45%  -  za każdy 1%:
450
600
750
1 275
1 275
2 250
f)
od  1%  do  25%  -  za każdy 1%:
300
400
500
850
850
1 500
7.
Złamanie kości - dodatkowe świadczenie do trwałego uszczerbku na zdrowiu
1 000
1 500
1 500
2 000
2 500
5 000
8.
Uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu
-
-
-
-
1 000
1 000
9.
Oparzenia lub odmrożenia ciała
1 000
1 500
1 500
2 000
2 500
5 000
10.
Poważne zachorowanie (10 chorób)
-
-
1 500
-
2 500
5 000
11.
Pobyt w szpitalu wskutek NW


a)
od 1 do 14 dnia
80/ dzień
100/ dzień
100/ dzień
150/ dzień
150/ dzień
200/ dzień
b)
od 15 do 180 dnia
40/ dzień
50/ dzień
50/ dzień
75/ dzień
75/ dzień
100/ dzień
c)
na OIOM - od 1 do 5 dnia
80/ dzień
100/ dzień
100/ dzień
150/ dzień
150/ dzień
200/ dzień
12.
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby - jednorazowa wypłata (ryczałt)
200
300
600
400
700
800
13.
Uciążliwe leczenie - następstwa NW
1 000
1 000
2 000
1 500
3 000
5 000
14.
Koszty leczenia - następstwa NW
4 000
5 000
5 000
10 000
10 000
20 000
15.
Koszty rehabilitacji - następstwa NW
4 000
5 000
5 000
10 000
10 000
20 000
16.
Koszty odbudowy stomatologicznej niezbędnej wskutek NW (do 1000 zł/ ząb)
1 500
2 000
2 000
3 000
3 000
5 000
17.
Koszty operacji plastycznych następstwa NW
3 000
5 000
5 000
10 000
10 000
20 000
18.
Naprawa, wypożyczenie lub zakup przedmiotów  ortopedycznych i środków pomocniczych - następstwa NW
9 000
9 000
9 000
10 000
10 000
10 000
19.
Koszty przebudowy domu i modyfikacji pojazdu dla potrzeb niepełnosprawności
-
-
5 000
-
10 000
20 000
20.
Wstrząśnienie mózgu
1 000
1 500
2 000
2 000
3 000
5 000
21.
Rany cięte i szarpane
1 000
1 000
1 000
1 500
1 500
2 000
22.
Pogryzienie przez zwierzęta
(w tym ukąszenie przez kleszcza)
1 000
1 000
2 000
1 500
3 000
5 000
23.
Zdiagnozowanie sepsy
-
1 000
1 000
1 500
1 500
2 000

Wybór wariantu i płatności składki:
wariant 1
wariant 2
wariant 3
wariant 4
wariant 5
wariant 6
I.
SKŁADKA MIESIĘCZNA:Dziecko od narodzin do 18 r.ż.
6 zł

8 zł
13 zł

17 zł

22 zł

35 zł


WARIANT ROZSZERZONY
o wyczynowe uprawianie sportów dla dzieci do 18 r.ż.
7 zł

10 zł

16 zł

21 zł

27 zł

42 zł

II.
SKŁADKA ROCZNA = TANIEJ:


Dziecko od narodzin do 18 r.ż.
72 zł    66 zł

96 zł  90 zł

156 zł  150 zł

204 zł  192 zł

264 zł  252 zł

420 zł  396 zł


WARIANT ROZSZERZONY
o wyczynowe uprawianie sportów dla dzieci do 18 r.ż.
84 zł    78 zł

120 zł  114 zł

192 zł  186 zł

252 zł  240 zł

324 zł  312 zł

504 zł  480 zł

Masz pytania?
agentariusz Jarosław Kaczmarek
tel. 600 148 603


UWAGA!   >>>  najważniejsze zalety:

  • całodobowa ochrona ubezpieczeniowa - w szkole, w domu, na wakacjach, w kraju i zagranicą,
  • bardzo wysoka ochrona ( nawet do 750.000 złotych) - trudno dostępna dla dzieci - składka w trybie miesięcznym lub rocznym,
  • warianty z bardzo wysokimi świadczeniami - trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku w systemie świadczeń progresywnych z maksymalną wypłatą do 750 000 zł (płatne od 1500 zł do 7500 zł za 1% uszczerbku!),
  • szeroki zakres ubezpieczenia obejmujący ochroną bez żadnej dodatkowej składki dzieci, które uprawiają sport rekreacyjnie: np. w ramach wychowania fizycznego oraz szkół sportowych; są uczniami szkół i klas sportowych; wyjeżdżają na obozy sportowe w ramach zajęć szkolnych; biorą udział w regularnych i intensywnych treningach, udział w zawodach i obozach kondycyjnych bez przynależności do klubów i bez czerpania dochodów z uprawiania dyscypliny sportu, biorą też udział w imprezach sportowych organizowanych przez szkółki sportowe,
  • za niewielką dodatkową składką możliwość rozszerzenia ochrony o wyczynowe uprawianie sportu (niezawodowe uprawianie sportu lub uczestniczenie w zawodach lub treningach przygotowujących do zawodów w ramach sekcji, stowarzyszeń, szkółek, akademii piłkarskich lub klubów sportowych),
  • w wybranych wariantach świadczenia chorobowe - np.: poważne zachorowanie dziecka, pobyt w szpitalu w wyniku choroby,
  • w wybranych wariantach w przypadku zgonu rodzica bądź opiekuna prawnego wskutek NW świadczenie dla dziecka do 50 000 zł.


W większych zakładach pracy istnieje możliwość przelewania składki za dzieci z poborów rodzica (minimum 10 dzieci).
Każde z dzieci może mieć inną wysokość składki. Zakład pracy podpisuje w takiej sprawie z SWRN dodatkowe porozumienie.
Po zmianie miejsca pracy rodzic może dalej samodzielnie opłacać składkę na indywidualne konto udostępniane przez SWRN.


Zapraszam do kontaktu:

Jarosław Kaczmarek
tel. 600 148 603J.Kaczmarek - parafa 6