Nowoczesny System Ubezpieczeń Pracowniczych
Jarosław Kaczmarek - telefon  600 148 603

Ubezpieczenia dla Pracowników 
Urzędu Gminy w Nowej Soli i Ich Rodzin

Nowa Jakość Ubezpieczeń Grupowych - Każdy Wybiera Inaczej!
7 marca 2022

Aktualne Polisy COMPENSA TUnŻ S.A. - Urząd Gminy w Nowej Soli

UWAGA: Pozycje zaznaczone na czerwono, to najczęściej wypłacane świadczenia!
Największe kwoty wypłacane są zawsze z tytułu z Pozycji nr 5 !
Przykłady: złamanie kości przedramienia (np. 5%) - wypłata 4.400 zł,
utrata palca wskazującego i kości śródręcza (np. 20%) - wypłata 17.600

Zasady wyboru polisy:

Jeśli masz dobre  zdrowie, to weź koniecznie pod uwagę swój wiek w powiązaniu z Twoimi planami prokreacyjnymi. To ważne!

UWAGA! W Polsce ponad połowa rodzin ma tylko jedno dziecko do lat 24, a kolejna 1/3 rodzin ma dwójkę dzieci. Nie płać za opcję, z której już nie skorzystasz!

Jeśli planujesz i wiesz, że jest to bardzo prawdopodobne, że urodzi się Tobie dziecko to zapisz się do polisy z tą opcją.

Ale... jeśli dojdziesz do wniosku, że urodzenie się Tobie dziecka już nie nastąpi to zapisz się do polisy bez tej opcji  (lub zmień swoją polisę na tę bez opcji urodzenie się dziecka).

Pobierz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (8 str.) To najkrótsze OWU w Polsce. Proste i klarowne!

Dlaczego tak ważny jest właściwy wybór jednej z dwu polis?

To bardzo ważne, dlatego że kiedy będziesz rezygnować z pracy lub przechodzić na emeryturę Twoja Ochrona w Indywidualnej Kontynuacji nie ulegnie żadnej zmianie! Będzie taka sama jak w Urzędzie Gminy. Proszę sobie wyobrazić, że przechodząc na Indywidualną Kontynuację w wieku np. powyżej 50 lat nie będziecie Państwo mieli już w swoim zakresie opcji urodzenia dziecka, a więc nie trzeba będzie za nią płacić! To rozwiązanie stosowane tylko w tym ubezpieczeniu COMPENSY i w żadnej innej firmie ubezpieczeniowej już niespotykane. Jest wyjątkowe, ponieważ zostało wymyślone ponad 20 lat temu i nigdy nie wprowadzono pogarszających to rozwiązanie zmian. Aktualnie każdy zakład ubezpieczeń zdecydowanie obniża wysokość świadczeń w chwili przejścia pracownika na IK, a często podnosi także składkę lub zmusza do opłacania jej w trybie kwartalnym. Macie Państwo pod tym względem w Urzędzie Gminy wyjątkowo dobre i bezpieczne ubezpieczenie grupowe. Takich rozwiązań w zakładach pracy o zatrudnieniu mniejszym niż 100 osób praktycznie już nie ma.

Powtórzmy jeszcze raz:

 • Jeśli już wiesz, że nie planujesz kolejnego dziecka i z niemal 100% pewnością to się nie zdarzy w Twoim życiu, zapisz się do polisy bez tej opcji!
 • Jeśli masz aktualnie ubezpieczenie z opcją urodzenia dziecka, ale wiesz na pewno, że już nie urodzi Ci się dziecko, to koniecznie przenieś się do polisy bez tej opcji!

Kto Nie Powinien REZYGNOWAĆ z Aktualnego Ubezpieczenia!

 1. Jeżeli Twój aktualny stan zdrowia nie jest już najlepszy i to niezależnie od swojego wieku trzymaj się już posiadanego ubezpieczenia!  Ubezpieczyciel nie będzie mógł odmówić Ci dalszej ochrony, ale nowy zakład ubezpieczeń może Cię nie przyjąć ze względu na stan zdrowia. Od kilku lat w ubezpieczeniach grupowych zakłady ubezpieczeń stosują powszechnie tzw. ankiety medyczne. Pytania w tych ankietach dotyczą zwykle chorób onkologicznych, problemów z układem krążenia (w tym przebyte epizody udarowe mózgu), leczeniem cukrzycy, występowaniem schorzeń neurologicznych (np. epilepsji), problemów o charakterze zaburzeń psychicznych lub występowaniem stwardnienia rozsianego itp..   Jedna zła odpowiedź może uniemożliwić Ci przystąpienie do ubezpieczenia.  Przystąpienie wyklucza czasami także pobyt w szpitalu z powodu choroby w ciągu ostatnich 12 miesięcy lub zwolnienie lekarskie dłuższe niż 30 dni albo zaplanowana w najbliższej przyszłości operacja chirurgiczna (lub zabieg), a także stan ciąży. Niektóre zakłady ubezpieczeń wymagają wypełnienia podobnej ankiety także w chwili przechodzenia na tzw. Indywidualną Kontynuację - kiedy zmieniamy pracę lub przechodzimy na rentę lub emeryturę. Może się wówczas okazać, że otrzymasz odmowę.
 2. Każda osoba, która przekroczyła np. 50 rok życia i prawdopodobnie do emerytury będzie pracownikiem Urzędu Gminy w Nowej Soli też raczej nie powinna już zmieniać ubezpieczenia. Państwa aktualne ubezpieczenie (w Compensa Życie TUnŻ S.A) zapewnia w momencie przechodzenia na Indywidualną Kontynuację takie same warunki jak w czasie pracy w Urzędzie Gminy. To rozwiązanie unikalne w naszym kraju. Stosowane było jeszcze około 15 lat temu, ale aktualnie tylko nieliczne zakłady pracy posiadają tak dobre rozwiązanie. Po rezygnacji, już nigdy nie będziecie Państwo mogli powrócić do tego rozwiązania. Nie ma go obecnie już w żadnym innym zakładzie ubezpieczeń. W wyjątkowych wypadkach pojedyncze zakłady ubezpieczeń zapewniają zbliżone warunki jak przed przejściem na Indywidualna Kontynuację, ale z reguły tylko na okres pierwszych 12 miesięcy. Po tym czasie warunki Indywidualnej Kontynuacji są radykalnie ograniczane (znikają np. opcje związane z pobytem w szpitalu z powodu choroby i poważne zachorowania) i obniżane są bardzo mocno wysokości świadczeń (np. zgon naturalny może z kwoty 45.000 zł spaść na 9.000 złotych). 
 3. Każda osoba, która będąc pracownikiem ubezpieczyła także np. swojego współmałżonka lub partnera (zwłaszcza starszego) - szczególnie kiedy ta osoba jest już w wieku powyżej 55 lat, a szczególnie kiedy jej stan zdrowia pogorszył się wyraźnie w czasie od kiedy posiada już to ubezpieczenie także nie powinna dokonywać zmiany. Współmałżonek może w nowym ubezpieczeniu nie otrzymać zgody na przystąpienie ze względu na stan zdrowia lub zbyt zaawansowany wiek. Każda zmiana ubezpieczenia przy pogorszonym stanie zdrowia i zaawansowanym wieku powoduje ryzyko bezpowrotnej utraty dobrego ubezpieczenia na życie. W takiej sytuacji pozostaną tej osobie do wyboru tylko nieliczne i drogie ubezpieczenia pogrzebowe.

  Podsumujmy: każdą ewentualna zmianę ubezpieczenia należy bardzo dobrze przemyśleć i skonsultować z przedstawicielem dotychczasowego zakładu ubezpieczeń. Przy jakichkolwiek wątpliwościach i obawach najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest zakup dodatkowego (np. drugiego) ubezpieczenia. Dopiero po okresie pierwszych 3 lat jednoczesnego posiadania drugiego ubezpieczenia można ewentualnie zrezygnować z tego pierwszego,  starszego ubezpieczenia (jeśli jego kontynuacja jest z ważnych przyczyn niemożliwa). Okres 3 lat wynika z art. 834 Kodeksu cywilnego.

Dlaczego to jest bardzo ważne?

 1. Państwa aktualne ubezpieczenie w COMPENSA nigdy nie wymagało i nie wymaga wypełniania przez pracownika ankiety zdrowotnej, ani żadnych oświadczeń o stanie zdrowia. Macie Państwo w związku z tym pewność posiadanej ochrony także przy przechodzeniu na Indywidualną Kontynuację.
 2. Zmiana ubezpieczenia na nowe, w sytuacji występowania takich chorób jak np. onkologiczne, kardiologiczne, cukrzyca, schorzenia neurologiczne, zaburzenia psychiczne i jeszcze kilka podobnych lub ich przemilczenie, nieujawnienie w ankiecie zdrowia (świadome lub nieświadome) może spowodować, że z zgodnie z artykułami 829-834 Kodeksu cywilnego nowy zakład ubezpieczeń  może odmówić wypłaty świadczenia (do 3 lat).
  Sprawdzenie danych podanych przez ubezpieczonego nie jest trudne, wystarczy je porównać z zapisanymi w historii choroby ubezpieczonego (w NFZ) prowadzonej przez placówki lecznicze. Na podstawie ust. 1 art. 22 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej zakład ubezpieczeń ma prawo do uzyskania od podmiotów wykonujących działalność leczniczą informacji o stanie zdrowia pacjenta dla oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

  W związku z powyższym warto zachować prawo do już posiadanej ochrony, a ewentualne jej korekty dokonywać przez dokupienie nowych ubezpieczeń, zawierających tylko opcje wymagające uzupełnienia. Czasami warto posiadać równolegle dwa lub więcej ubezpieczeń w różnych zakładach ubezpieczeń. Stary model związany z posiadaniem tylko jednego ubezpieczenia grupowego w zakładzie pracy dziś już nie wystarczy. 
  Koniecznością jest także urealnienie wysokości składek przeznaczanych na ubezpieczenia na życie. W styczniu 2010 roku w województwie lubuskim średnia płaca w administracji wynosiło 1.691 złotych (brutto), a w grudniu 2021 roku 3.655 złotych (brutto) - dane GUS z www.wynagrodzenia.pl
  Więc jeśli składka za ubezpieczenie na życie wynosiła w roku 2010 np. 45 złotych, to dzisiaj powinna ona wynosić około 90-100 złotych miesięcznie.

Co w Związku z Tym Warto Zrobić?

WYSTARCZY dokupić niezależnie od ubezpieczenia w zakładzie pracy (mając jeszcze dobry stan zdrowia) Dodatkowe Ubezpieczenie poprawiające kwoty świadczeń związanych np. ze zgonami. Zgony własne osoby ubezpieczonej, zgony Partnera i zgony Rodziców lub Rodziców Partnera.
Te dodatkowe kwoty świadczeń za zgony (bez żadnej karencji dla Ubezpieczonego i z 6 miesięczną dla Partnera i Rodziców) mogą wyglądać dla osób od 18 do 60 roku życia (z ochroną aż do 70 roku życia i możliwą dalszą Indywidualną Kontynuacją) np. tak jak w tabelach poniżej.
Najlepiej zadzwonić do mnie i zapytać o szczegóły pod numer: 600 148 603 - Jarosław Kaczmarek

 • Nawet pojedyncza osoba może dokupić dowolne opcje!
 • Ubezpieczenie może kupić każdy w Twojej rodzinie (18 do 60 lat).
 • Przykłady z tabel można dowolnie modyfikować.   
 • Początek ochrony możliwy nawet w ciągu 48 godzin.
 • Kliknij w dowolną tabelę i przejdź do samodzielnych wyliczeń!
 • W trakcie wyliczeń zadzwoń: 600 148 603 - chętnie pomogę.
 • Pracuję zdalnie w godzinach:  9:30 do 21:00 (PN do SO)

Jarosław Kaczmarek


Tabele zawierają wiele przykładów, ale każdy może przygotować sobie dowolny zestaw. To trwa tylko chwilę i nie wymaga podawania żadnych dodatkowych danych. Kupujący ubezpieczenie powinien mieć dobry stan zdrowia i od 18 do 60 lat. 
Przyjrzyj się przykładom w tabelach, a następnie kliknij w dowolną z tabel i przejdź do samodzielnych wyliczeń. Zadzwoń do mnie w trakcie - chętnie podpowiem kilka ciekawych rozwiązań i odpowiem na wszystkie pytania - tel. 600 148 603

tab. 1

tab. 2

tab. 3

Zmiana Trendu w Ubezpieczeniach Grupowych od 2021

 • każdy pracownik może wybrać zupełnie inną składkę!
 • ubezpieczenie jest własnością pracownika, a nie zakładu pracy!
 • Zakład Pracy na mocy porozumienia z dystrybutorem tylko przelewa składkę!
 • przerwa w zatrudnieniu do 3 miesięcy nie przerywa ubezpieczenia (wystarczy płacić składkę)
 • wysokość świadczeń podąża za wiekiem pracownika
 • zawody o niskim ryzyku otrzymują lepsze świadczenia
 • dla "Singli" warianty bez zgonu współmałżonka lub partnera!
 • można ubezpieczyć każdą pełnoletnią osobę w rodzinie (zdrową)
 • dopóki stan zdrowia jest dobry, w rocznicę polisy nawet pojedyncza osoba może zmienić wysokość swoich świadczeń i składki (np. pomiędzy 44, 55 lub 66 złotych).
 • ubezpieczenia VIP dla osób prowadzących działalność gospodarczą
 • ubezpieczenia NNW dla dzieci (składka już od 6 zł/mc)
 • nowe ubezpieczenie RENTA dla dzieci lub bliskich!
 • nowe ubezpieczenie chorobowe ONKO Plus!
 • Pracodawca nie jest Ubezpieczającym!
 • ubezpieczenie "należy" do Ubezpieczonego!
 • Dedykowany Opiekun dla każdego Ubezpieczonego (też po zmianie pracy)
 • porady ubezpieczeniowe GRATIS (egzamin brokera, praca w korporacji ubezpieczeniowej na stanowisku kierowniczym, specjalizacja w zakresie ubezpieczeń na życie)

  A teraz sprawdź proszę, poniżej (zgodnie z wiekiem) jak będzie wyglądać Twoja ochrona.
  Przy pierwszych pytaniach zadzwoń do mnie pod 600 148 603. Chętnie odpowiem na wszystkie i podpowiem rozwiązania jakich możesz potrzebować Ty lub Twoi bliscy - np. Twoje dzieci (nawet te pełnoletnie) albo Twoi Rodzice lub Teściowie. Ich miejsce zamieszkania nie ma znaczenia, dlatego że pracuję od dawna zdalnie. 
  U dołu strony jest np. przycisk do umówienia rozmowy w dogodnym czasie. Nie ma dwóch identycznych rodzin, dwóch identycznych osób i w związku z tym, aby Twoja - Wasza ochrona była, dobra, kompletna i nowoczesna nie wystarczą stare rozwiązania i zwykłe ubezpieczenie grupowe z identyczną składką i identycznym zakresem ochrony dla wszystkich pracowników. Mam świadomość wynikającą z mojej ponad 25 letnie praktyki zawodowej, że każdą sytuację rodzinną warto spokojnie i bez pośpiechu oraz poufnie wspólnie przeanalizować - możemy bezpiecznie połączyć online ekrany naszych komputerów co bardzo ułatwia wzajemne zrozumienie, a jeśli nasza rozmowa jest prowadzona z domu mamy pełny komfort, cisze i skupienie i mogą w naszej rozmowie uczestniczyć także zainteresowani domownicy.

 

Dedykowany Opiekun Ubezpieczeń
Jarosław Kaczmarek - Agentariusz
tel. 600 148 603

Zupełnie Nowa Propozycja
Głównie dla Osób, które Nie Mają aktualnie Ubezpieczenia
lub Chcą albo Muszą Uzupełnić Posiadane Ubezpieczenie

Jedno, Zwykłe Ubezpieczenie Grupowe Nie Wystarczy!

WARTA TUnŻ S.A. - zawody niskiego ryzyka

WYBIERZ SWÓJ PRZEDZIAŁ WIEKOWY

Poznaj nasze RODZINNE propozycje dla Ciebie. Kontynuacja do 65 roku życia w WARTA. 

Można wybrać dowolną ze składek: 44, 55, 66 złotych.
Zawsze w rocznicę polisy możliwa zmiana wysokości składki.
Nawet do 450.000 złotych za zgon w NW komunikacyjnym przy pracy.
Odchodząc z pracy wystarczy poprosić o indywidualny numer konta do wpłat
(składka i ochrona pozostanie bez zmian na okres co najmniej 3 miesięcy).

WARTA - ERGO HESTIA - GENERALI - dowolny zawód

WYBIERZ SWÓJ PRZEDZIAŁ CENOWY

Poznaj nasze propozycje dla SINGLI i RODZINNE

GENERALI - ubezpieczenia dla innych członków Rodziny

poznaj nasze propozycje dla DZIECI i SENIORÓW

Ubezpieczenie CHOROBOWE oraz RENTA dla dzieci lub bliskich

Dwie Super Premiery ostatnich miesięcy:

1 listopada 2021 - Ubezpieczenie Chorobowe ONKO Plus
1 lutego 2022 - Ubezpieczenie RENTA dla dzieci lub bliskich