Założyłeś rodzinę, planujesz URODZENIE DZIECKA lub po prostu Potrzebujesz Ubezpieczenia,
masz dobre zdrowie i mniej niż 50 lub 55 lat?  
RODZINNE ubezpieczenie - które działa! 

Tu możesz pobrać wersję PDF powyższej tabeli do wydruku:...

Przed zakupem ubezpieczenia zapoznaj się z dokumentami ubezpieczenia zebranymi u dołu strony (OWU, IDD, Załącznik nr 3 - w formacie pdf).

Aby dokonać zakupu wybranego pakietu pobierz i wydrukuj wniosek z wybraną wysokością składki (po lewej - na dole strony).
Wypełnij wniosek pismem DRUKOWANYM i podpisz czytelnie imieniem i nazwiskiem.
Zrób przelew pierwszej składki zgodnie z podanym wzorem blankietu - dopisz wybraną składkę oraz swoje imię i nazwisko oraz Twoje dane adresowe.

                                                                  Masz pytania?  
Zadzwoń:  Jarosław Kaczmarek  600 148 603

Wypełnione dokumenty razem z kopią przelewu dostarcz niezwłocznie osobiście lub prześlij pocztą na adres:
Compensa - RBH Gorzów Wlkp.
66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Nadbrzeżna 17 lokal 33

Z Centrali Compensa Życie TUnŻ S.A. otrzymasz komplet dokumentów potwierdzających zawarcie ubezpieczenia
wraz z indywidualnym numer rachunku do wpłat kolejnych składek.
Wpłat należy dokonywać zawsze "z góry' (np. do końca stycznia za luty itd.)

 .