Zwyczajne Ubezpieczenie GRUPOWE w Twoim zakładzie pracy 
NIE WYSTARCZY kiedy przyjdzie Ci zmierzyć się z NOWOTWOREM!

Jeśli nie będziesz miał/a SWOJEGO ONKO-Ubezpieczenia,
będziesz MUSIAŁ/A Czekać na pomoc FINANSOWĄ jakiejś fundacji...

TWOJA składka pomaga INNYM 
i zabezpiecza CIEBIE - TAK TO DZIAŁA!

UBEZPIECZENIE - najszybsze pieniądze na leczenie!

Nie lekceważ objawów!

Kiedy zauważysz pierwsze, niepokojące objawy może być już za późno...
Trudno znaleźć w pośpiechu ubezpieczenie, które pozwoli szybko uzyskać godną kwotę na rozpoczęcie walki z RAKIEM.

Zaskocz GOKup ubezpieczenie ONKO-Polisa+  dopóki nic złego się nie dzieje.
Wersja grupowa w Waszym zakładzie pracy to świetne rozwiązanie także dla Twoich koleżanek i kolegów z pracy i ich bliskich.

Otrzymasz  ochronę (nawet do 70 lat) na wypadek 45 poważnych chorób!

Co musisz wiedzieć o nowotworach?  Zobacz slajdy poniżej...

Większość danych opisuje statystyki z roku 2016 - dane są publikowane w raportach co kilka lat - następna aktualizacja spodziewana jest po roku 2020.

UBEZPIECZENIE - najszybsze pieniądze NA LECZENIE!


ONKO Polisa+

 + 44 dodatkowe
POWAŻNE ZACHOROWANIA
Dla Ciebie, dla Współmałżonka, 
dla Partnera życiowego,
dla Twoich pełnoletnich Dzieci
 Składka dla każdej osoby potrącana
z Twoich  poborów
 
   Zakład pracy może wybrać maksymalnie 3 warianty
Warunek minimum 200 zł składki miesięcznej od całej grupy osób
np.: (4 x 20 zł) + (3 x 40 zł) =
200 zł
albo np.: 3 x 66,81 zł = 200,43 zł
WARIANT
1
WARIANT
2
WARIANT
3
WARIANT
4
WARIANT
5
WARIANT
6
 
Składka miesięczna 
(za 1 osobę):
20 zł25 zł30 zł40 zł50 zł66,81 zł
 1Zdiagnozowanie Nowotworu Złośliwego24 000 zł28 000 zł35 000 zł40 000 zł50 000 zł50 000 zł
 2Nowotwór o granicznej złośliwości2 400 zł2 800 zł3 500 zł4 000 zł5 000 zł5 000 zł
 3Poważne zachorowanie Ubezpieczonego
(45 chorób - patrz tabela)
10 000 zł
dodaj do poz. 1
jeśli RAK
12 000 zł
dodaj do poz. 1
jeśli RAK
16 000 zł
dodaj do poz. 1
jeśli RAK
25 000 zł
dodaj do poz. 1
jeśli RAK
30 000 zł
dodaj do poz. 1
jeśli RAK
30 000 zł
dodaj do poz. 1
jeśli RAK
 4Leczenie specjalistyczne
(szczegóły - patrz tabela)
1 200 zł1 500 zł2 500 zł3 100 zł3 500 zł3 500 zł
 5Niezdolność do pracy wskutek NNW lub CHOROBY 10 000 zł 14 000 zł25 000 zł25 000 zł 46 000 zł 70 000 zł 
 6Druga Opinia Medyczna - Nowotwór ZłośliwyTAKTAKTAKTAKTAKTAK
7 Wsparcie w przypadku Nowotworu Złośliwego TAKTAKTAKTAKTAKTAK
 8Assistance Medyczny dla Ubezpieczonego i RodzinyTAKTAKTAKTAKTAKTAK
 9Śmierć Ubezpieczonego (dowolna przyczyna) 20 000 zł25 000 zł 30 000 zł  50 000 zł 65 000 zł100 000 zł 
 10Śmierć Ubezpieczonego Zawału Serca / Udaru Mózgu30 000 zł 35 000 zł 45 000 zł  80 000 zł 100 000 zł 200 000 zł
 11Śmierć Ubezpieczonego 
Nieszczęśliwy Wypadek
 20 000 zł 25 000 zł 30 000 zł 50 000 zł 65 000 zł100 000 zł 
 Pobyt w szpitalu dłuższy niż 1 dzień (do 180 dni w roku)      
 12Pobyt w szpitalu z powodu Choroby Nowotworowej  
(od 1 do 14 dnia / po 14 dniu)
30 zł / 20 zł60 zł / 40 zł60 zł / 40 zł90 zł / 60 zł120 zł / 80 zł150 zł / 100 zł
 13Pobyt w szpitalu z powodu Zawał Serca / Udar Mózgu  (od 1 do 14 dnia / po 14 dniu)25 zł / 20 zł50 zł / 40 zł50 zł / 40 zł75 zł / 60 zł120 zł / 80 zł125 zł / 100 zł
 14Pobyt w szpitalu z powodu dowolnej, innej Choroby  
 (od 1 do 14 dnia / po 14 dniu)
20 zł / 20 zł40 zł / 40 zł40 zł / 40 zł60 zł / 60 zł80 zł / 80 zł100 zł / 100 zł
15 Pobyt w szpitalu wskutek NW Komunikacyjn. w pracy
(od 1 do 14 dnia / po 14 dniu)
80 zł / 20 zł160 zł / 40 zł160 zł / 40 zł240 zł / 60 zł320 zł / 80 zł400 zł / 100 zł
 16Pobyt w szpitalu wskutek NW Komunikacyjnego
 (od 1 do 14 dnia / po 14 dniu)
60 zł / 20 zł120 zł / 40 zł120 zł / 40 zł180 zł / 60 zł240 zł / 80 zł300 zł / 100 zł
 17Pobyt w szpitalu z powodu Wypadku w pracy              
(od 1 do 14 dnia / po 14 dniu)
60 zł / 20 zł120 zł / 40 zł120 zł / 40 zł180 zł / 60 zł240 zł / 80 zł300 zł / 100 zł
 18Pobyt w szpitalu z powodu Nieszczęśliwego Wypadku (od 1 do 14 dnia / po 14 dniu)40 zł / 20 zł80 zł / 40 zł80 zł / 40 zł120 zł / 60 zł160 zł / 80 zł200 zł / 100 zł
 19Pobyt na OIOM                      (dodatkowo od 1 do 5 dnia)40 zł80 zł80 zł120 zł160 zł200 zł
 20Łączne Świadczenie za 5 dni pobytu na OIOM:200 zł400 zł400 zł600 zł800 zł1 000 zł
 Składka miesięczna
(za 1 osobę):
20,00 zł25,00 zł30,00 zł40,00 zł50,00 zł66,81 zł
 
 Orientacyjny podział składki z Odprawą Pośmiertną 
Pracownik / Pracodawca
 17,00 zł/ 3,00 zł 21,00 zł/ 4,00 zł 25,00 zł/5,00 zł33,00 zł/07,00 zł41,00 zł/9,00 zł52,81 zł/14,00 zł
 
 
Płatne za każdy dzień Pobytu w szpitalu Ubezpieczonego: minimalny pobyt z tytułu choroby lub NW - dłuższy niż 1 dzień.
Wypłacane jest jedno najwyższe należne Świadczenie.
 Płatne nawet za 1 dzień Pobytu Ubezpieczonego na OIOM
(maksimum za 5 dni);
 Zakup jest możliwy niezależnie od innych posiadanych ubezpieczeń.
       Zadzwoń:Jarosław Kaczmarek600 148 603
Otrzymasz wypłatę w Przypadku Diagnozy:
 • także nowotworu złośliwego, o granicznej złośliwości,
 • a także w razie rozpoznania łagodnego (niezłośliwego) guza mózgu,
 • Poważnego Zachorowania (45 jednostek chorobowych podanych w tabeli poniżej).
Dodatkowe świadczenie – jeśli w okresie 12 miesięcy od wstępnej diagnozy podejmiesz leczenie specjalistyczne dotyczące tego nowotworu.
Jeżeli wypłata świadczenia wynosi mniej niż 100% sumy ubezpieczenia, umowa ubezpieczenia jest kontynuowana.
Dzięki możliwości corocznej indeksacji składki (dobrowolność), suma ubezpieczenia jest chroniona przed negatywnymi skutkami inflacji.
Ochrona obowiązuje na całym świecie przez 24 godziny na dobę.
Wsparcie w Chorobie Nowotworowej - np. badania specjalistyczne, domowa opieka medyczna, zagraniczne konsultacje medyczne i inne... 

 

Poważne Zachorowania (lista 45 chorób)
Obecne w każdym z 6 wariantów.
  
1Bakteryjne zapalenie opon mózgowych23Przewlekła niewydolność oddechowa
2Bąblowiec mózgu24Przewlekła niewydolność wątroby
3Całkowita utrata wzroku (Ślepota)25Ropień mózgu
4Choroba Crohna26Sepsa
5Choroba Huntingtona (pląsawica)27Stwardnienie rozsiane
6Choroba neuronu ruchowego28Śpiączka
7Choroba Parkinsona29Tężec
8Ciężkie oparzenie30Transplantacja głównych narządów
9Dystrofia mięśni31Udar mózgu
10Łagodny (niezłośliwy) guz mózgu32Utrata kończyn
11Masywny zator tętnicy płucnej33Utrata mowy
12Niedokrwistość aplastyczna34Utrata możliwości niezależnej egzystencji
13Niewydolność nerek35Utrata słuchu (głuchotę)
14Nowotwór złośliwy36Wrzodziejące zapalenie jelita grubego
15Odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu37Wścieklizna
16Operacja na naczyniach wieńcowych38Zaawansowany stan otępienia
(w tym choroba Alzheimera)
17Operacja wszczepienia protezy aortalnej39Zakażona martwica trzustki
18Operacja zastawek serca40Zakażenie wirusem HIV nabyte wskutek narażenia zawodowego
19Pierwotne nadciśnienie płucne
powodujące inwalidztwo
41Zakażenie wirusem HIV nabyte wskutek
transfuzji krwi
20Piorunujące zapalenie wątroby42Zapalenie mózgu
21Porażenie (paraliż)43Zawał serca
22Poważny uraz głowy44Zespół krótkiego jelita
45Zgorzel gazowa

Leczenie specjalistyczne:
1) Ablacja,  2) Chemioterapia,  3) Radioterapia,  4) Wszczepienie kardiowertera/defibrylatora,  5) Wszczepienie rozrusznika serca (stymulatora serca, kardiostymulatora, 6) Terapia interferonowa przy leczeniu stwardnienia rozsianego lub przewlekłego zapalenia wątroby typu B lub C,  7) leczenie przeciwwirusowe.   Szczegóły patrz OWU ubezpieczenia. Kliknij tutaj...

Karencje:

 • Pracownik - BRAK KARENCJI na wszystkie ryzyka zawarte w tabelach.
 • Współmałżonek, Partner, pełnoletnie Dziecko ubezpieczonego Pracownika - (brak karencji na zgon) - pozostałe karencje zgodne z listą poniżej:
 1. Zdiagnozowanie nowotworu złośliwego - 3 miesiące
 2. Poważne zachorowania (45 jednostek chorobowych) - 3 miesiące
 3. Leczenie specjalistyczne - 3 miesiące
 4. Pobyt w szpitalu  z powodu choroby/ zawału serca, udaru mózgu/ nowotworu - 1 miesiąc
 5. Niezdolność do pracy z powodu choroby - 3 miesiące
Podane w tabeli powyżej warianty to optymalne rozwiązania wybierane przez 95% naszych klientów. 
Jeśli interesują Cię ich modyfikacje - zadzwoń i zapytaj:

Jarosław Kaczmarek - tel. 600 148 603

Zadzwoń i umów się na spotkanie Online w Biurze Wirtualnym - ZOOM

Dobierzemy najlepszą dla pracowników porę dnia i godzinę (także poza godzinami pracy - np. popołudniu lub wieczorem)

O umówionej porze spotkania kliknij przycisk poniżej i przekieruj się na ZOOM:

BIURO WIRTUALNE - ZOOM Hasło: 140662


Dlaczego Warto mieć grupową ONKO-polisę:

Co roku rodzi się około 400.000 Polaków...
Co roku ponad 163.000 osób otrzymuje diagnozę - RAK...  Co roku na raka umiera około 100.000 Polaków...
Dołącz do naszego ONKO-projektu. Nasza Misja to Wesprzeć i Odciążyć trudną pracę wielu ONKO-Fundacji.
Nasz CEL to ONKO-bezpieczeństwo w każdej Rodzinie. Pomóżmy sami-sobie i innym. To takie proste...

Grupowa ONKO-Polisa+  pozwala uzyskać bardzo wysokie świadczenia za niską składkę bez względu na Twój wiek!
Poza tym otrzymasz ochronę dla 45 poważnych chorób i nikt nie zapyta, czy w Twojej rodzinie ktoś chorował na RAKA.
Sprawdź składkę indywidualną dla Ciebie polisy ONKO jednej z firm - podaj swoją datę urodzenia - Kliknij tutaj...
Myślę, że ten prosty sprawdzian pozwala docenić zalety ONKO-Polisy+ w formie grupowej.

Powtórna Opinia Medyczna związana jest z zachorowaniem na Nowotwór Złośliwy

Powtórna opinia medyczna

Kto może przystąpić do ubezpieczenia?

 • PRACOWNICY (którzy nie ukończyli jeszcze 69 roku życia),
 • Współmałżonkowie, Partnerzy (także poniżej 69 roku życia) oraz Pełnoletnie Dzieci ubezpieczonych Pracowników.

Aby przystąpić do ubezpieczenia wymagane jest złożenie poniższego oświadczenia o stanie zdrowia.
Członek rodziny pracownika, który nie może potwierdzić zawartych w nim informacji Nie Może Przystąpić do ubezpieczenia.


UWAGA!
OŚWIADCZENIE DOBREGO STANU ZDROWIA - w przypadku pracowników, gdy którekolwiek z poniższych oświadczeń jest niezgodne z prawdą prosimy o jego przekreślenie i dostarczenie posiadanej dokumentacji medycznej (np. na temat danej choroby - tej przekreślonej).

 1. Oświadczam, zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przekonaniem, że nie byłem/-am i nie jestem w trakcie diagnostyki oraz nie byłem/-am i nie jestem leczony/-a z powodu następujących schorzeń:
  wady serca, choroby niedokrwiennej serca, choroby wieńcowej, zawału serca, udaru mózgu, cukrzycy, przewlekłych chorób wątroby, trzustki, nerek, zaburzeń psychicznych, zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, choroby nowotworowej (w tym także białaczki).
 2. Oświadczam, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy (poprzedzających datę podpisania niniejszego oświadczenia) nie przebywałem/(-am) na zwolnieniu lekarskim (z powodu choroby lub nieszczęśliwego wypadku) dłuższym niż 21 dni oraz w ciągu ostatnich 5 lat nie otrzymywałem/(-am) renty z tytułu niezdolności do pracy lub zasiłku rehabilitacyjnego trwającego dłużej niż 6 miesięcy.
 3. Oświadczam, że w dniu podpisania niniejszego Wniosku nie przebywam: na zwolnieniu lekarskim, w szpitalu, w hospicjum ani w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, na zasiłku rehabilitacyjnym, urlopie związanym z rodzicielstwem w rozumieniu Kodeksu Pracy, urlopie bezpłatnym i nie orzeczono w stosunku do mnie niezdolności do pracy.
W przypadku przebywania na zwolnieniu lekarskim, prosimy o podanie przyczyny tego zwolnienia.
Nowotwór złośliwy - wsparcie

Zakończenie ochrony:
Ochrona trwa aż do ostatniego dnia miesiąca, w którym ubezpieczona osoba ukończy 70 rok życia.

Pobierz potrzebne dokumenty:

Pobierz plik EXCEL z tabelą do przygotowania listy osób przystępujących do ubezpieczenia. Kliknij tutaj...
Deklaracja przystąpienia dla Pracownika lub Pełnoletniego Członka Rodziny (drukuj na jednej kartce - dwustronnie) *
Deklaracja przystąpienia dla Pracownika (z zapisem o odprawie pośmiertnej) (drukuj na jednej kartce - dwustronnie) *
Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Ogólne Warunki Ubezpieczenia dla firm zainteresowanych Odprawą Pośmiertną


* Deklaracje przystąpienia pobieramy tylko, jeśli nie skorzystamy z linku do podania swoich danych.

Powyższe materiały nie są ofertą w myśl Kodeksu Cywilnego - należy je traktować jako materiały poglądowe i weryfikować z aktualnym stanem prawnym.


Zadzwoń i zapytaj o szczegóły:
Jarosław Kaczmarek - tel. 600 148 603


Pracodawco! 

Pomyśl o zakupie ubezpieczenia z klauzulą Odprawy Pośmiertnej (patrz Kodeks Pracy art. 93).
Możliwość dotyczy wariantów 1, 2 i 3.  
Dla Pracowników Brak Karencji na wszystkie ryzyka!  
Sprawdź w tabeli jak niska jest składka. 

Więcej o Odprawie Pośmiertnej znajdziesz tutaj...


BIURO WIRTUALNE - ZOOM
Zadzwoń i umów się na termin spotkania Online.
tel. 600 148 603
hasło logowania na spotkanie: 748149

Jarosław Kaczmarek,
66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Mieszka I 28a/3
REGON: 211192387
NIP: 5991778624

Logowanie do CIZ: https://serwis.ciz.org.pl/

 Utworzono z Mozello   

 .